پیام تبریک معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به مناسبت روز پزشک

یکم شهریور امسال با همه سال‌های گذشته متفاوت است. تقارن روز پزشک و آغاز محرم و عزاداری برای سید و سالار شهیدان در هنگامه‌ای که جامعه، داغدار فقدان پزشکان دلسوزی است که در خط مقدم نبرد با دشمنی منحوس و نادیدنی عالی ترین جلوه‌های ایثار و فداکاری را ترسیم کردند، حال و هوایی غریب به شهر و دیارمان داده است. قدردانی از زحمات پزشکانی که همچون امام خویش در نهایت مظلومیت و غربت، فدایی سلامت جامعه و هم وطنان خویش شدند، فدا شدند تا فداکاری معنا و قیمتی فراتر از چرتکه محاسبات مادی بیابد و سختی کشیدند تا روزهای سخت برای بیماران سهل شود و پر کشیدند تا خاطره این روزها تلخی کمتری بیابد؛ تلاش‌تان را تاریخ ارج خواهد نهاد و در برابر بزرگواری و رشادت‌های مشفقانه‌تان سر تعظیم فرو خواهد آورد. زیرا شما مفهوم انتزاعی ایثار و گذشت را در عصر دیجیتالیزم عینیت و تجسمی انسانی بخشیدید.

دکتر عاطفه سمائی
معاون درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد