قبلیقبلی
بعدیبعدی
Full screenExit full screen
Slider

 

 

گزارش تصویری از بازدید دکتر صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به اتفاق مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست از تأسيسات بیمارستان

🔰 دکتر صالحی در این بازدید از بخش‌های؛ رختشویخانه، CSR، تجهیزات اکسیژن ساز و دستگاه زباله سوز بازدید به عمل آوردند

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت