قبلیقبلی
بعدیبعدی
Full screenExit full screen
Slider

 

جلسه تکریم و معارفه مدیریت بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد

🔺 در این آئین که مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، کامران تشکینی مدیر حراست و رئیس و مسئولین بیمارستان حضور داشتند، مجتبی مرادی آرامیان به عنوان سرپرست مدیریت بیمارستان حضرت قائم(عج) معارفه و از خدمات سعید ضحاکی آراسته در سمت مدیریت قبلی، تقدیر گردید

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت