به گزارش وبدا-اسدآباد، جلسه کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین شهرستان اسدآباد تشکیل شد.

 

این جلسه با حضور اعضاء شهرستانی این ستاد و همکاران دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با دبیری معاونت درمان دانشکده تشکیل شد.

 

بررسی انجام مصوبات جلسه قبل با تاکید بر اهمیت رعایت موازین بهداشتی و ایجاد هماهنگی در این زمینه و پیشگیری از انتقال بیماریهای واگیر، از موارد مهم مطروحه در این جلسه بود.