معاونت درمان برگزار کرد؛

جلسه هماهنگی برنامه عملیاتی

 

جلسه برنامه عملیاتی معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست معاون درمان دکتر شفیقیان و با حضور رئیس بیمارستان قائم(عج) دکتر سلیمان‌اختیاری و کارکنان معاونت درمان برگزار گردید.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در ابتدای جلسه دکتر شفیقیان از زحمات همکاران در پیش‌برد برنامه عملیاتی معاونت درمان تشکر نمودند و خواستار تلاش بیشتر همکاران در این زمینه شدند.

سپس امید کریمی مسئول پایش برنامه عملیاتی این معاونت، گزارشی از روند بارگذاری برنامه و آنالیز برنامه ماه‌های گذشته را ارائه نمودند.

در ادامه جلسه نیز سایر همکاران به تشریح نقاط ضعف و قوت و دلایل عدم انطباق برنامه‌های قبلی و راه‌کارهای اجرایی شدن برنامه‌های آتی را بیان کردند.