Full screenExit full screen
Slider
Full screenExit full screen
Slider
IMAGE نشست مشترک معاونین توسعه و آموزش
🔰 نشست مشترک با هدف هم اندیشی و هماهنگی در راستای رفع مشکلات موجود توسط اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی با دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش...
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 بازدید 19
IMAGE بازدید و نظارت بر دپو و انجام امور وسایل اسقاطی
🔰 بازدید و نظارت بر دپو و انجام امور وسایل اسقاطی توسط اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد    
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 بازدید 19
IMAGE بازدید معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از تأسيسات و ساختمان‌های موجود در محوطه بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام
🔰 بازدید اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از تأسيسات و ساختمان‌های موجود در محوطه بیمارستان حضرت امیرالمؤمنین...
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 بازدید 19
IMAGE بازدید معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از خوابگاه دانشجویی
🔰 بازدید اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از خوابگاه دانشجویی در حال تعمیر و بهسازی معاونت آموزشی    
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 بازدید 13
IMAGE بازدید معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از پایگاه ۲ شهری فوریت‌های پیش بیمارستانی ۱۱۵
🔰 بازدید اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از پایگاه ۲ شهری فوریت‌های پیش بیمارستانی ۱۱۵  
چهارشنبه, 18 فروردين 1400 بازدید 15