دوشنبه 6 بهمن 1399 | Monday 25 January 2021
Full screenExit full screen
Slider
Full screenExit full screen
Slider
IMAGE بازدید معاون توسعه از پروژه دانشکده پرستاری
 بازدید اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از پروژه دانشکده پرستاری جهت پیگیری انجام تعهدات پیمانکار  
دوشنبه, 29 دی 1399 بازدید 26
IMAGE جلسه مشترک هماهنگی و توضیح مجوزهای استخدامی از طریق برگزاری آزمون با بنیاد شهید شهرستان اسدآباد
🔰 جلسه مشترک هماهنگی و توضیح مجوزهای استخدامی از طریق برگزاری آزمون با بنیاد شهید شهرستان اسدآباد با حضور اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و...
یکشنبه, 21 دی 1399 بازدید 41
IMAGE شصت و هشتمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد
🔰 شصت و هشتمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده تشکیل شد 🔺 در این جلسه دکتر حسین عفت پناه...
یکشنبه, 21 دی 1399 بازدید 31
IMAGE جلسه کنترل مدارک متقاضیان شرکت در آزمون نسخه خوانی داروخانه بیمارستان حضرت قائم (عج)
🔰 جلسه کنترل مدارک متقاضیان شرکت در آزمون نسخه خوانی داروخانه بیمارستان حضرت قائم (عج) به ریاست اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم...
یکشنبه, 21 دی 1399 بازدید 36
IMAGE جلسه بررسی اعلام نیاز نیروهای طرحی معاونت درمان
🔰 جلسه بررسی اعلام نیاز نیروهای طرحی معاونت درمان به ریاست اسلامعلی مولوی معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد 🔺 مدیران؛...
یکشنبه, 21 دی 1399 بازدید 38