به گزارش وبدا-اسدآباد، کمیته استخدام دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر حیدری معاون توسعه و منابع و با حضور اعضای این کمیته در دفتر معاونت توسعه دانشکده، تشکیل گردید.

متقاضیان استخدام در فوریت‌های پیش بیمارستانی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد که طی مراحل قانونی جهت جذب بصورت شرکتی ثبت‌نام کرده بودند، جهت انجام مراحل ثبت‌نام طی اطلاعیه‌ای فرخوان شدند و امروز جهت انجام مراحل مصاحبه این افراد، کمیته استخدام دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

به گفته مصطفی هوشمندی سرپرست اداره منابع انسانی دانشکده؛ از بین ۱۶ نفر متقاضی، تعداد ۴ نفر پس از انجام مصاحبه‌های اختصاصی و عمومی، بصورت شرکتی جذب فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد شدند.