? بازدید دکتر منصور حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از پروژه‌های عمرانی و محوطه سازی بیمارستان حضرت قائم(عج)

? دکتر حیدری در این بازدید بر سرعت بخشی انجام کار در این پروژه‌ها تاکید نمود