🔰 گزارش تصویری از بازدید اسلامعلی مولوی سرپرست معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از روند ساخت پروژه دانشکده پرستاری با تاکید بر سرعت بخشی و نظارت بر کیفیت پیشرفت پروژه

🔺 مهندس مجتبی نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست و مهندس بهنام رسولی در این بازدید، معاون توسعه دانشکده را همراهی می‌کردند