به ریاست مدیریت غذا و دارو تشکیل شد؛

کمیته دارو و تجهیزات پزشکی

 

دومین جلسه کمیته دارو و تجهیزات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر عفت‌پناه مدیر غذا و دارو تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این جلسه در مورد فرایندخرید ملزومات پزشکی بیمارستان تصمیم‌گیری لازم اتخاذ گردید.

همچنین مقرر شد واحد تجهیزات پزشکی بیمارستان در اسرع وقت میزان دپوی ملزومات بخش‌های اورژانس و اتاق عمل را اعلام نماید.

در پایان مهمترین چالش‌های حوزه تجهیزات پزشکی دانشکده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.