به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی همدان، انجام شد؛

"نشست هماهنگی امور دارویی"

 

 

 

 

 

 دکتر عفت‌پناه مدیر غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ضمن حضور در دفتر مدیر امور دارویی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی همدان، جلسه هماهنگی با این معاونت برگزار نمود.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این نشست مقرر گردید مدیریت غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به عنوان عضو اصلی در ستاد استانی توزیع دارو شرکت نماید.

همچنین بر هماهنگی بیشتر و تخصیص سهمیه مناسب‌تر در مورد کمبودهای دارویی و همکاری شرکت‌های دارویی استان با مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، تاکید شد.