به اطلاع می رساند شرکت زمین پایدار شیمی پارس فاقد پروانه تاسیس، مجوز تولید، پروانه ساخت و کد فرآورده جهت تولید و توزیع محصولات ضد عفونی کننده بیمارستانی و مراکز درمانی می باشد، لذا در حال حاضر معرفی و تبلیغات محصولات کمپانی  Goodpoint chemicals توسط شرکت فوق غیرمجاز اعلام می گردد.