کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: محصولات دارای کد IRC

با توجه به نامه مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص محصولات دارای کد IRC، به استحضار می رساند  جهت اطلاع از لیست محصولات دارویی دارای مجوز از سازمان غذا و دارو  و دستیابی به کد IRC  دارو روشهای ذیل وجود دارد:

  • استفاده از نرم افزار تلفن همراه TTAC سازمان غذا و دارو که با مراجعه به بخش کاتالوگ فرآورده در آن و اسکن شناسه دوبعدی موجود بر روی محصول، می توان به IRC آن دست پیدا نمود.
  • مراجعه به سامانه اطلاعات دارویی کشور به آدرس fda.gov.ir/nfi که با جست و جوی نام برند یا نام ژنریک دارو می توان IRC محصول را استخراج نمود.
  • شرکت های توزیع کننده ملزم به ارائه کد IRC محصول توزیعی خود هستند و دانشگاه ها و داروخانه ها می توانند کد IRC محصول دریافتی خود از شرکت های توزیعی را از آن ها دریافت نمایند.