کلیه  داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: اجرای ضوابط خرید ، فروش، حمل و نگهداری اقلام دارویی

پیرو نامه مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص اجرای ضوابط خرید ، فروش، حمل و نگهداری اقلام دارویی و استمرار استعلام اصالت از داروخانه ها به اطلاع می رساند فروش داروهای لیست پیوست به بیمه شدگان تامین اجتماعی ، بیمه سلامت و نیروهای مسلح بدون استعلام اصالت از طریق سامانه های بیمه گر تخلف بوده و با داروخانه هایی که از این موضوع تخطی نمایند برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

پیوست 1

پیوست2