کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

 

موضوع: در خصوص عدم انطباق ژل ضدعفونی کننده دست با نام تجاری Naprox

با عنایت به نامه مدیر کل محترم امور دارو و مواد تحت کنترل در خصوص نداشتن پروانه بهداشتی و مشخصات تولید کننده بر روی ژل ضدعفونی کننده دست با نام تجاری Naprox و همچنین با توجه به وجود ماده سمی متانول و پایین بودن میزان ماده موثره اتانول، به اطلاع می رساند توزیع محصول مذکور غیرقانونی بوده و با عوامل توزیع کننده آن برخورد قانونی صورت می گیرد.