کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: راهنمای مربوط به سفارش گذاری و فروش شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه در سامانه  HIX

با عنایت به نامه مدیر کل محترم امور فرآورده های طبیعی،سنتی و مکمل در خصوص راهنمای مربوط به سفارش گذاری و فروش شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه در سامانه  HIX و در راستای اجرای فاز دوم ثبت اطلاعات شیرخشک های رژیمی و غذای ویژه مشمول ارز دولتی، بدینوسیله راهنمای داروخانه ها در سامانه ثبت اطلاعات مصرف کنندگان شیرخشک های رژیمی و غذاهای ویژه مشمول ارز دولتی (HIX)  اطلاع رسانی می گردد.

جهت مشاهده فایل پیوست کلیک نمائید .