کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع: ممنوعیت توزیع، عرضه و فروش فراورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه خارج از زنجیره مجاز تامین و در اماکن غیر مرتبط

با عنایت به نامه معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص ممنوعیت توزیع، عرضه و فروش فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیرخشک رژیمی و غذای ویژه خارج از زنجیره مجاز تامین و در اماکن غیر مرتبط و شیوع عوارض ناشی از سوء مصرف آنها و با توجه به گزارش های واصله از توزیع و فروش غیرمتعارف این محصولات خارج از زنجیره تامین مجاز، به اطلاع می رساند عرضه و فروش فرآورده های پیش گفت صرفا در داروخانه ها و تحت نظارت مسئول فنی داروساز و دارای پروانه معتبر، مجاز می باشد. همچنین آخرین اطلاعات به روز شده اداره کل بر روی تارنمای سازمان به نشانی www.fda.gov.ir قابل مشاهده است.

پایگاه خبری سازمان غذا و دارو
سامانه اطلاعات دارویی شور