مدیران و مسئولین فنی محترم واحدهای تولیدی مواد غذایی شهرستان اسدآباد

موضوع:  اطلاع رسانی

با سلام و احترام

با عنایت به نامه مدیرکل محترم امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی جهت پاسخگویی سریع و رفع مشکلات مراجعین محترم و تکریم ارباب

رجوع و با توجه به شیوع بیماری کرونا، بدینوسیله به اطلاع می رساند ثبت نام مدیران عامل و مسئولین فنی (شرکت های تولید کننده و وارد

کننده)، تأیید صلاحیت مسول فنی وثبت منبع (تأسیس و بهره برداری) از طریق سامانهTTAC  انجام می پذیرد.

همچنین بررسی و پاسخ امور مربوط بهIRC  از طریق تیکت طی 48 ساعت کاری به آدرس ذیل در دسترس می باشد:

اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی                           سامانه پشتیبان                                TTAC.IR      

پایگاه خبری سازمان غذا و دارو
سامانه اطلاعات دارویی شور