کلیه داروخانه های شهرستان اسدآباد

موضوع :غیر مجاز بودن ضد عفونی کننده های دست پریا و آی کارلی

با عنایت به  نامه مدیر کل محترم دارو و مواد تحت کنترل در خصوص ضد عفونی کننده های غیرمجاز دست به اطلاع می رساند که محصول ضدعفونی کننده دست با نام تجاری پریا (تولیدی شرکت بهداشت کودک) دارای الکل متانول و درصد پایین الکل کل بوده و با پروانه ساخت درج شده روی بسته بندی (پروانه ساخت 16/22545-اسپری خوشبو کننده با نام تجاری بادی کر) هم خوانی ندارد. همچنین ژل ضدعفونی کننده با نام تجاری آی کارلی نیز دارای الکل متانول می باشد لذا محصولات مذکور غیر مجاز می باشند.

پایگاه خبری سازمان غذا و دارو
سامانه اطلاعات دارویی شور