مستندات

پروانه ساخت/کد بهداشتی/مجوز ورود(با ذکر شماره)

فاقد

مشخصات محصول

مستندات

پروانه ساخت/کد بهداشتی/مجوز ورود(با ذکر شماره)

به استاد نامه 36344/ص/1399

مورخه29/07/1399

معاونت غذا و دارو شهید بهشتی مبنی بر غیر مجاز بودن کالا به استناد شماره نامه 99/500 مورخه 08/10/99

شرکت پارس رویای دشت

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

1-     فاقد برچسب اصالت کالا معتبر و مشخصاتی از قبیل (شماره پروانه بهداشتی، تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت، نام تولید کننده، سری ساخت و ...

2-     فاقد برچسب فارسی نویس الصاق شده مطابق ضوابط این اداره کل

3-      Uniliver

4-     Stives.com

ST.Ives.

SOOTHINGOATMEAL

& SHEA BUTTERBODY LOTION

 

به استاد نامه 28854/ص/1399

مورخه25/06/1399

معاونت غذا و دارو شهید بهشتی مبنی بر غیر مجاز بودن کالا به استناد شماره نامه 99/500 مورخه 08/10/99

شرکت پارس رویای دشت

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

1-     فاقد برچسب اصالت کالا معتبر و مشخصاتی از قبیل (شماره پروانه بهداشتی، تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت، نام تولید کننده، سری ساخت و ...

2-     فاقد برچسب فارسی نویس الصاق شده مطابق ضوابط این اداره کل

3-      MADE IN U.A.E

4-     نشانی درج سایت

WWW. Iragranceword.ae

DIVAGLAMOROUS GIRL

ادئوپرفیوم

EAU DE PARFUME

به استاد نامه معاونت غذا و دارو شهید بهشتی به شماره نامه  28854/ص/1399

مورخه25/06/1399

 

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

1-     فاقد برچسب اصالت کالا معتبر و مشخصاتی از قبیل (شماره پروانه بهداشتی، تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت، نام تولید کننده، سری ساخت و ...

2-     فاقد برچسب فارسی نویس الصاق شده مطابق ضوابط این اداره کل

3-     درج اطلاعات به زبان هندی یا پاکستانی

 

 

VOOX

کرم

DD CREAM

 

 

به استاد نامه معاونت غذا و دارو شهید بهشتی به شماره نامه  28854/ص/1399

مورخه25/06/1399

 

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

1-     فاقد برچسب اصالت کالا معتبر و مشخصاتی از قبیل (شماره پروانه بهداشتی، تاریخ تولید و انقضا، سری ساخت، نام تولید کننده، سری ساخت و ...

2-     فاقد برچسب فارسی نویس الصاق شده مطابق ضوابط این اداره کل

 

PASSIONDE NIGHT

ادئوپرفیوم

EAU DE PARFUME Natural spray vaporisateur

با استناد نامه شماره 99238/31/99 مورخه 23/10/99

معاونت غذا و دارو بیرجند مبنی بر غیر مجاز بودن کالا

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

1-     فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

2-     فاقد مشخصات ماده 11  شامل شماره پروانه ساخت، تاسیس و بهرهبرداریو نام و نشانی تولید کنندهو تاریخ تولید و انقضا و ... مربوط به برچسب گذاری

3-     آدرس اینستاگرام  samgh_ahlam

Ahlam

احلام

صمغ غربی زیتون روشن کننده، لایه بردار، نرم کننده،موبر صورت و بدنبدون نیاز به پد و ک

با استناد نامه شماره 99246/31/99 مورخه 23/10/99

معاونت غذا و دارو بیرجند مبنی بر غیر مجاز بودن کالا

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

1-     فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

2-     فاقد مشخصات ماده 11  شامل شماره پروانه ساخت، تاسیس و بهرهبرداریو نام و نشانی تولید کنندهو تاریخ تولید و انقضا و ... مربوط به برچسب گذاری

ملیسا

MELISA

Organic

شامپو سبوس برنج

ضد ریزش مو، براق کننده، تقویت پیاز مو، مناسب موهای خشک و معمولی

با استناد نامه شماره 99246/31/99 مورخه 23/10/99

معاونت غذا و دارو بیرجند مبنی بر غیر مجاز بودن کالا

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

1-     فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

2-     فاقد مشخصات ماده 11  شامل شماره پروانه ساخت، تاسیس و بهرهبرداریو نام و نشانی تولید کنندهو تاریخ تولید و انقضا و ... مربوط به برچسب گذاری

ملیسا

MELISA

Organic

شامپو چهل گیاه مناسب موهای چرب و لخت

جلوگیری از ریزش مو، تقویت ریشه مو، رفع شوره، ضد شپش، حاوی: کندش، صدر،ختمی، برگ گردو، مورد غاسول و ...

با استناد نامه شماره 47848/ص/1399 مورخه 02/10/1399 معانت غذا و دارو شهید بهشتی مبنی بر غیر مجاز بودن کالا

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

1-     فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا دارای برچسب اصالت نا معتبر و فاقد مشخصاتی از قبیل( شماره پروانه بهداشتی، تاریخ تولید، انقضا، سری ساخت، نام تولید کننده و کارخانه و ...)

2-     فاقد برچسب فارسی نویس مطابق با ضوابط این اداره

3-     دارای مندرجات فارسی نویس

4-     ماده اولیه ترکیه

5-      ROZA Cosmetics Co.LTD TURKEY 601-15, YEOKSAM-DONG GANGNAM CO ANJARA.TURKEY Formulated in Turkey

ROZA

پنکک ضد آب دوکاره گیاهی

SUPER COMPACT POWDERWATER PROOFALOE VERASPF25

با استناد نامه شماره 47848/ص/1399 مورخه 02/10/1399 معانت غذا و دارو شهید بهشتی مبنی بر غیر مجاز بودن کالا

فاقد هرگونه مجوز بهداشتی

فاقد

1-     فاقد برچسب اصالت و سلامت کالا و یا دارای برچسب اصالت نا معتبر و فاقد مشخصاتی از قبیل( شماره پروانه بهداشتی، تاریخ تولید، انقضا، سری ساخت، نام تولید کننده و کارخانه و ...)

2-     فاقد برچسب فارسی نویس مطابق با ضوابط اداره کل

3-     فاقد مشخصات برچسب گذاری ماده 11(تولید داخل)

NUDE5OILIAN MAKE-UP

روژ لب

 

پایگاه خبری سازمان غذا و دارو
سامانه اطلاعات دارویی شور