دوشنبه 6 بهمن 1399 | Monday 25 January 2021
  عنوان كارگاه اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

تاريخ برگزاري

 

محل برگزاري

 

نام اساتيد ( CV نيز قابل دسترس باشد)

 

 

 

برنامه كارگاه

 

 

 

 
سرفصل هاي آموزشي  

 گروه هدف

 

امتیاز بازآموزی

 
آدرس و شماره تلفن تماس

اسدآباد، دانشکده علوم پزشکی 

ساختمان معاونت آموزشی 

081-33132015

كارشناس مسئول ثبت نام