پاسخگویی شبانه روزی از طریق سامانه شکایات مردمی بهداشت 190 و شماره تلفن معاونت بهداشتی 081-33115913

#دانشکده_علوم_پزشکی_اسدآباد
#سلامت_همه_آفاق_در_سلامت_توست
#نوروزتان_سلامت