طرح سلامت نوروزی در حوزه بهداشت از تاریخ ۲۰ اسفند و در مابقی حوزه‌های دانشکده از ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۷ آغاز شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، گزارش طرح سلامت نوروزی سال ۱۳۹۸ معاونت‌های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛

❇️ بهداشت؛

💠 تعداد کل بازرسی انجام شده: ۵۷۰ مورد
💠 تعداد معرفی به مراجع قضایی: ۱۶ مورد
💠 تعداد مراکز تعطیل شده: ۴ مورد
💠 تعداد کلرسنجی انجام شده:۳۹۳ مورد
💠 مقدار مواد غذایی معدوم شده: ۲۷۷/۷۵۰ کیلوگرم
💠 تعداد سنجش با دستگاه‌های پرتابل:۳۸۳ مورد
💠 بازدید مشترک با ادارات: ۱۶ مورد
💠 تعداد گزارشات مردمی به سامانه ۱۹۰: ۸ مورد

❇️ درمان؛

💠 تعداد خدمت ارائه شده در بیمارستان: ۲۷۰۰۰ خدمت
💠 تعداد ویزیت اورژانس: ۱۳۰۰۰ مورد
💠 تعداد مراجعین به اورژانس: ۱۱۵۳۱ نفر
💠 تعداد اعمال جراحی: ۷۵ مورد
💠 تعداد مراجعین به آزمایشگاه: ۱۵۳۳ مورد
💠 تعداد مراجعین به تصویربرداری: ۶۷۷ مورد
💠 تعداد بیماران بستری در بخش‌ها: ۴۴۶ مورد
💠 تعداد بیماران بستری در بخش‌های ویژه: ۸۳ مورد
💠 تعداد مراجعین به کلینیک تخصصی: ۶۳۰ مورد
💠 تعداد مراجعین به اورژانس دندانپزشکی: ۱۵۸ مورد

❇️ فوریت‌های پیش‌بیمارستانی؛

💠 تعداد ماموریت شهری: ۹۰ مورد
💠 تعداد ماموریت جاده‌ای: ۵۹ مورد
💠 تعداد ماموریت تصادفی: ۳۵ مورد
💠 تعداد مصدومان تصادفی: ۶۴ نفر
💠 تعداد مصدومان غیرتصادفی: ۱۱۴ نفر
💠 تعداد فوتی تصادفی: -
💠 تعداد فوتی غیرتصادفی: ۳ نفر

❇️ غذا و دارو؛

💠 تعداد بازدید از عطاری‌ها و مراکز آرایشی و بهداشتی: ۱۰ مورد
💠 تعداد بازدید از داروخانه‌ها: ۱۵ مورد
💠 تعداد بازدید از کارخانجات و کارگاه‌های تولید مواد غذایی: ۳ مورد