👌 همشهریان گرانقدر؛

♻️ آیا می‌دانید، با اجرای نظام ارجاع الکترونیک و راه اندازی پرونده الکترونیک سلامت در شهرستان اسدآباد، از این پس در کلیه ساعات شبانه روز و همه روزه می‌توانید با شماره گیری شماره‌های ذیل، اقدام به دریافت نوبت الکترونیکی از متخصصین شاغل در دانشکده، نمایید؟

🔺 شماره تماس‌های اخذ نوبت الکترونیک؛

1️⃣ ۳۳۱۱۵۶۳۴

2️⃣ ۳۳۱۱۵۶۳۵

💢 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد 💢