"برنامه نظام ارجاع الکترونیک، تحولی بزرگ در ارائه خدمات بهداشتی درمانی"

💢 به اطلاع همشهریان محترم می‌رساند؛

💯 در راستای اجرای برنامه نظام ارجاع الکترونیکی که بصورت کشوری در حال اجرا می‌باشد؛ از این پس، دارندگان دفترچه‌های بیمه روستایی می‌باست به مرکز بهداشتی درمانی خود مراجعه و در صورت تشخیص وضرورت توسط پزشک مرکز، از طریق سیستم الکترونیکی به مراکز درمانی و بیمارستان‌های دولتی شهرستان ارجاع شوند.

👈 قابل ذکر است که دیگر ارجاع به صورت قبل یعنی با معرفی به مراکز شهری توسط واحد گسترش، انجام نمی‌پذیرد.◀️ روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد