? با خبر باشید، استفاده نمایید و جهت رفاه حال همشهریان، اطلاع‌رسانی کنید ... ?

♻️ با خدمات الکترونیک و هوشمندِ سلامتِ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بیشتر آشنا شوید و با استفاده از آن‌ها از اتلاف زمان و هزینه اضافی، جلوگیری نمایید؛


? برنامه نوبت‌دهی هوشمند کلینیک‌های تخصصی، مخصوص موبایل اندروید؛ ?

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.aftabeshafa.shafadoc&ref=share

? آدرس سامانه نوبت‌دهی اینترنتی پزشکان؛ ?

http://nobat.asaums.ac.ir/fa/Home/cityId-dismiss

? تلفنهای گویا و هوشمند؛ ?

۳۳۱۱۵۶۳۴ - ۳۳۱۱۵۶۳۵

? #همیشه_با_شما_هستیم...

? روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد ?