🔺 با خبر باشید، استفاده نمایید و جهت رفاه حال همشهریان، اطلاع‌رسانی کنید ... 🔻

♻️ با خدمات الکترونیک و هوشمندِ سلامتِ دانشکده علوم پزشکی اسدآباد بیشتر آشنا شوید و با استفاده از آن‌ها از اتلاف زمان و هزینه اضافی، جلوگیری نمایید؛


👌 برنامه نوبت‌دهی هوشمند کلینیک‌های تخصصی، مخصوص موبایل اندروید؛ 👇

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.aftabeshafa.shafadoc&ref=share

👌 آدرس سامانه نوبت‌دهی اینترنتی پزشکان؛ 👇

http://nobat.asaums.ac.ir/fa/Home/cityId-dismiss

👌 تلفنهای گویا و هوشمند؛ 👇

۳۳۱۱۵۶۳۴ - ۳۳۱۱۵۶۳۵

💎 #همیشه_با_شما_هستیم...

💢 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد 💢