دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان حضرت قائم(عج) تعمیر و بهینه شد

🔺دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان حضرت قائم(عج) شهرستان اسدآباد با پیگیری ریاست دانشکده تعمیر و راه اندازی شد

💎 در این خصوص، هیچ‌گونه مشکلی جهت ارائه خدمات به بیماران تنفسی وجود ندارد

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت