جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته گرامیداشت بسیج به ریاست حمزه عبدکوند معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری اسدآباد

 دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد نیز در این نشست حضور داشت

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت