شصت و چهارمین جلسه هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده تشکیل شد

 در این جلسه دکتر حسین عفت پناه معاون آموزش، اسلامعلی مولوی معاون توسعه، خانم دکتر سمائی معاون درمان، خانم دکتر عظیمی معاون بهداشتی، کامران تشکینی مدیر حراست و خانم دکتر قبادی از مدیریت غذا و دارو حضور داشتند.

پویش همدلی با ‎مدافعان سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#جان_ما_ایران_ما