🔺 جلسه ستاد اجرایی پرونده الکترونیک سلامت دانشکده به ریاست دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و با حضور اعضای این ستاد تشکیل و مشکلات اجرایی نسخه نویسی الکترونیک در مراکز بهداشتی و درمانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت

◀️ خانم دکتر سمائی معاون درمان، خانم دکتر قبادی مدیر غذا و دارو، دکتر توتونچی رئیس بیمارستان حضرت قائم(عج)، کامران تشکینی مدیر حراست، رضا گودرز تله جردی معاون اجرایی معاونت بهداشتی و مهندس عافیتی به عنوان دبیر این ستاد اجرایی در جلسه حضور داشتند