🔺 با حمایت ریاست دانشکده و با پیگیری مجدانه مدیریت غذا و دارو در تعدادی از اقلام داروها، دانشکده علوم پزشکی اسدآباد سهمیه مستقل دارویی دریافت نموده است.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، لیست داروهایی که طی دو ماه گذشته، سهمیه مستقل از همدان دریافت کرده‌اند که این سهمیه در دسترسی آسان‌تر و سریع‌تر مراجعین موثر خواهد بود، به شرح ذیل است؛

💎 داروهای بیماران تالاسمی

💎 آمپول ویتامین کا

ویال IVIG

💎 اسپری‌های تنفسی از جمله؛ کی پی تیوا و سالمترول + فلوتیکازون

💎 آنتی بیوتیک‌ها از جمله؛ مروپنم، ایمی پنم، سفازولین , سفتریاکسون و کلاریترومایسین

💎 انسولین‌های قلمی: novorapid، novomix، toujeo, levemir, lantus

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت