🔰 هشتمین اجلاس مجازی روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور و بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح شهید قاسم سلیمانی (طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید-۱۹ به شیوه محله محور و خانواده محور)

🔺 دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به اتفاق معاونین دانشکده در این نشست مجازی حضور داشتند