🔺 خانم فرزانه علیزاده که امروز به بازنشستگی مفتخر شد، ابلاغ بازنشستگی خود را ضمن تجلیل از زحمات ۳۰ ساله‌شان از جانب ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد دریافت نم