◀️ طی هماهنگی‌هایی که توسط امور بانوان دانشکده علوم پزشکی صورت گرفت، جلسه‌ای با حضور بانوان بازنشسته و دکتر ایرج صالحی ریاست دانشکده برگزار گردید.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در این دیدار دکتر صالحی ضمن تقدیر و تشکر از این عزیزان، زحمات چندین و چند ساله ایشان را پاس داشت و اشاره نمود؛ شما بانوان محترم، همیشه زحمات مضاعفی را به دوش داشته‌اید که نشئات گرفته از دیگر نقش‌های شما از جمله نقش همسری و مادری در کنار شاغل بودنتان بوده است.

◀️ دکتر صالحی ادامه داد؛ توجه به امور رفاهی و خواسته‌های هر فرد بازنشسته و تامین آنها در حدی که شرایط آن در سازمان فراهم باشد لازم به پیگیری است و این به گونه‌ای قدردانی از زحمات کسانی است که در دوره خدمت خود نقش موثری در پیشبرد اهداف سازمانی داشته است.

◀️ دکتر صالحی اضافه کرد؛ بازنشستگی نباید عاملی بر فراموشی باشد. بلکه چندین مرحله نشست و دیدار در کنار برنامه‌هایی مفرح و شاد، ورزشی، تفریحی، آموزشی و... در طول سال با این عزیزان را ضروری می‌دانم.

✅ در پایان به حاضرین در جلسه، شاخه گلی اهدا شد .‌