به همت معاونت آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و خانم معصومه نجفی دبیر بسته اخلاق حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل شد؛

🔺 "کارگاه اخلاق در آموزش"

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، این کارگاه به صورت آنلاین و با شرکت معاونت آموزش، اعضای هیئت علمی دانشکده و کارکنان و کارمندان در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تشکیل شد.

👈 این کارگاه با تدریس دکتر ایرج صالحی مدرس اخلاق دانشگاه علوم پزشکی ابن سینای همدان و رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، خانم معصومه رستمی عضو هیئت علمی دانشکده و خانم معصومه نجفی عضو هیئت علمی و دبیر بسته اعتلای اخلاق حرفه‌ای دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار گردید.

در ابتدای کارگاه دکتر صالحی در ارتباط با تعاریف و مفاهیم اخلاق، پایه‌های اخلاق، اهمیت و جایگاه اخلاق در مراکز علمی و آموزشی و اخلاق در آموزش مطالب خود را بیان و آموزش‌های لازم عنوان شد.

خانم رستمی عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در مورد راهنمای چگونگی تعامل استاد با دانشجویان، راهنمای حفظ منزلت شغلی اساتید در جامعه و اصول راهنما در اخلاق حرفه‌ای در آموزش، مطالبی را مطرح نمود.

همچنین در ادامه، خانم نجفی نیز توضیحاتی در مورد آداب و وظائف اساتید نسبت به خود، اشتغالات علمی، آداب و وظائف اساتید با دانشجویان و امر تدریس و جلسه درس را بیان کرد.