🔺 این جلسه به ریاست دکتر صالحی رئیس دانشکده، خانم دکتر سمائی معاون درمان، اسلامعلی مولوی معاون توسعه، دکتر عفت پناه معاون آموزش، دکتر توتونچی رئیس بیمارستان و سایر اعضای کارگروه در دفتر ریاست بیمارستان قائم(عج) برگزار گردید.

در این جلسه مشکلات اورژانس بیمارستان و راهکارهای افزایش رضایتمندی مراجعین مورد بحث قرار گرفت و مقرر گردید؛ پیگیری‌های لازم جهت جذب نیرو و تهیه تجهیزات از قبیل دستگاه نوار قلب، میز گچ گیری و همچنین سرویس تأسيسات و تجهیزات مستهلک انجام گیرد.