🔺 مسابقه دوستانه فوتسال بین دانشگاهی بین کارکنان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد صورت پذیرفت

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، در این مسابقه دوستانه که با میزبانی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در سالن ۱۵۰۰ نفری استادیوم آزادی شهرستان اسدآباد برگزار شد، تعدادی از اساتید و کارمندان دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی و دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با هم به رقابت پرداختند.

👈 گفتنی است، در راستای اشاعه فرهنگ ورزش و سلامت، دکتر صالحی رئيس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد و دکتر مرادی مخلص رئیس دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در سالن مذکور حضور یافتند و دقایقی نظاره گر این مسابقه بودند.

🌸 در پایان از ورزشکاران تقدیر به عمل آمد