🔰 دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد ضمن اعلام همکاری با اداره بهزیستی شهرستان در راستای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، امروز در نشستی با ریاست بهزیستی، کارشناسان اورژانس اجتماعی اظهار داشت:

🔺 توجه به سلامت روانی و اجتماعی افراد در جامعه، وظیفه همگانی است و اینکه اگر اداره و سازمانی متولی امری قرار می‌گیرد، دلیلی بر رفع تکلیف از سایر ادارات و ارگان‌ها نمی‌باشد.

◀️ دکتر صالحی ادامه داد؛

🔺 دغدغه دانشکده علوم پزشکی در کاهش آسیب‌های اجتماعی شهرستان، بالأخص خودکشی، کمتر از بهزیستی نبوده و امیدوار است عقد تفاهم نامه جدید، زمینه‌ای جهت همکاری هرچه بیشتر دو ارگان باشد.

🔰 ریاست اداره بهزیستی شهرستان نیز در ادامه در خصوص مسائل و مشکلات سازمان بهزیستی، بر ضرورت همکاری‌های برون بخشی تاکید نمود و افزود؛

🔺 در حال حاضر پرکارترین ارگان‌ها در برخورد با آسیب‌های اجتماعی شهرستان، بالأخص خودکشی، اداره‌های بهزیستی و دانشکده علوم پزشکی می‌باشند. هر چند ایشان نیز ادامه داد؛ امیدوار است تفاهم نامه حاضر و عمل به موارد مذکور، زمینه‌ای در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و آسیب‌های روانی و اجتماعی هر چه بیشتر از اقشار در معرض آسیب و آسیب دیده شهرستان باشد.

👈 لازم بذکر است؛ در این نشست، کامران تشکینی به عنوان حراست دانشکده، مسئول مددکاری اجتماعی دانشکده و آقای مرسلی بعنوان مسئول اورژانس اجتماعی شهرستان نظرات و پیشنهادات خود را ارائه نمودند.