🔺 دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد؛

◀️ پروژه پرستاری دانشکده با زیربنای ۳۷۵۰ متر مربع و در ۵ طبقه، در طی ماه‌های اخیر با پیشرفت چشمگیری که داشته است، هم‌اکنون با افزون بر ۶۰ درصد پیشرفت، در حال اجراست

👌 مهندس شاهرخی استاندار همدان در این بازدید قول مساعد درخصوص تزریق منابع مالی جهت تکمیل پروژه را دادند