🔺 به گزارش وبدا-اسدآباد، اقدامات انجام گرفته توسط مدیریت غذا و داروی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد از تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ لغایت ۸ فروردین ۱۴۰۰ (طرح سلامت نوروزی) به شرح ذیل گزارش می‌گردد؛

💠 واحد فراورده های طبیعی، سنتی و مکمل:

🔶 ۸ مورد بازرسی از عطاری‌ها جهت بررسی و کنترل فروش اقلام غیرمجاز، قاچاق و تاریخ مصرف گذشته

🔶 ۲ مورد ارجاع به مراجع قضایی به دلیل فروش اقلام غیرمجاز و قاچاق

🔶 یک مورد پلمپ به دلیل فروش اقلام غیر مجاز

🔶 ۳ مورد بازدید از داروخانه‌های سطح شهر جهت بررسی اصالت داروهای گیاهی

🔶 برگزاری دوره آموزشی جهت متقاضیان دریافت مجوز تاسیس گیاهان دارویی

🔶 اطلاع رسانی در سایت دانشکده در خصوص توصیه‌های تغذیه‌ای ویژه ایام نوروز

💠 واحد تجهیزات پزشکی:

🔶 ۴ مورد بازرسی از داروخانه‌های سطح شهر جهت بررسی ماسک‌های موجود

🔶 دریافت سهمیه و تامین دپوی تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستان قائم (عج) جهت تعطیلات نوروز

💠 واحد مواد غذایی،آرایشی و بهداشتی:

🔶 ۱۲ مورد بازرسی از فروشگاه‌های مواد غذایی در راستای اجرای طرح تشدید نظارت نوروزی و ارسال عدم انطباق‌های موجود در محصولات به اداره کل جهت بررسی

🔶 یک مورد بازدید از کارخانه مواد غذایی

🔶 ۲ مورد انتشار مطلب در سایت دانشکده با موضوع توصیه‌های غذایی در سفر و نکات بهداشتی خرید و نگهداری آجیل

🔶 ثبت نتایج مرحله اول pms مواد غذایی (پایش محصولات در سطح عرضه)

🔶 ۵ مورد بازدید از فروشگاه های آرایشی و بهداشتی

🔶 ارسال یک نمونه لبنیات محلی مکشوفه به آزمایشگاه جهت بررسی صلاحیت مصرف

💠 واحد دارو و مواد تحت کنترل:

🔶 شرکت در وبینار مدیران سازمان و معاونین غذا و داروی کشور در راستای تبیین اهم برنامه‌های سال ۱۴۰۰

🔶 تعیین شیفت کاری داروخانه‌ها در ایام تعطیلات نوروز جهت رفاه حال شهروندان

🔶 دریافت سهمیه دارویی انسولین و توزیع در داروخانه‌های سطح شهر جهت رفاه حال بیماران دیابتی در ایام تعطیلات

🔶 دریافت سهمیه و تامین دپوی دارویی بیمارستان حضرت قائم (عج) جهت تعطیلات نوروز از جمله داروهای بیماران هموفیلی، MS، پیوندی و تالاسمی

🔶 ۹ مورد بازدید از داروخانه‌های سطح شهرستان

🔶 طراحی و چاپ پوستر در خصوص توصیه‌های لازم در ایام نوروز

🔶 ۳ مورد انتشار مطلب در سایت دانشکده در خصوص مسمومیت‌های دارویی و پیشگیری از مسمومیت

🔶 همکاری با نیروی انتظامی جهت ارسال نمونه‌های مشکوک به مشروبات الکلی به آزمایشگاه غذا و داروی همدان جهت تعیین درصد الکل

🔶 توزیع پوستر در داروخانه‌های سطح شهرستان و اطلاع رسانی در خصوص سامانه ttac و سامانه ۱۹۰

🔶 جمع بندی نحوه اجرای دستورالعمل‌های دارویی ابلاغی سازمان غذا و دارو توسط دانشگاه (مرحله دوم)

🔶 جمع بندی اجرای تلفیق دارویی در بیمارستان حضرت قائم (عج)

🔶 تهیه گزارش علل و پتانسیل‌های وقوع اشتباهات داروپزشکی در بیمارستان جهت پیشگیری از وقوع مجدد

🔶 پردازش و تحلیل داده‌ها و تهیه گزارشات مربوط به مصرف دارو در شهرستان اسدآباد و مقایسه آن با شاخص‌های کشوری و بین المللی

🔶 ارسال گزارش عملکرد کمیته‌های تجویز و مصرف دارو به اداره کل

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

👌 #سین_هشتم_سلامت

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت