🌸 #در_مسیر_توسعه 🌸

👌 افتخاری دیگر برای معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

♻️ کسب رتبه برتر دانشکده با امتیاز ۱۰۰ بین ۶۹ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور در تکمیل طرح‌های تحقیقاتی سامانه طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور ( RPIS )

💠 روابط عمومی دانشکده این موفقیت را به مجموعه سخت کوش معاونت آموزشی تبریک عرض می‌نماید.