💠 تشکیل جلسات متعدد در معاونت درمان جهت ارائه خدمات در ایام نوروز

💠 تشکیل جلسه مشترک با بیمارستان به منظور ایجاد هماهنگی های ایام تعطیلات

💠 هماهنگی جهت حضور متخصص جراحی در روزهای فاقد آنکال جراحی

💠 جذب دستیار سال آخر رادیولوژی جهت پوشش ایام تعطیلات

💠 تنظیم برنامه حضور و آنکالی ستاد معاونت درمان

💠 انجام بازدیدهای متعدد از آرایشگاه‌های زنانه سطح شهر و بررسی فعالیت‌هایی که دخالت در امر درمان محسوب می‌گردد و ارجاع دو مرکز متخلف به واحد حقوقی دانشکده جهت پیگیری قضایی

💠 بازدید از مرکز تزریقات فاقد مجوز روستای جنت آباد و ارجاع به واحد حقوقی دانشکده جهت پیگیری قضایی

💠 انجام مکاتبات و هماهنگی‌های لازم با سازمان نظام پزشکی جهت فعالیت مراکز و مطب‌های خصوصی در ایام نوروز

💠 راه اندازی مرکز دندانپزشکی شبانه روزی در ایام نوروز با هماهنگی معاونت بهداشت در محل مرکز جامع خدمات سلامت شماره ۲

💠 بازدید روزانه آنکال ستاد معاونت درمان در قالب تیم بازرسی دانشکده از مراکز بهداشتی و درمانی سطح شهرستان

💠 بازدید از بخش‌های مختلف بیمارستان در ایام نوروز توسط کارکنان ستادی

💠 بازدید از مطب‌ها و عطاری‌های سطح شهر در معیت قاضی تعزیرات و بررسی رعایت پروتکل‌های بهداشتی پیشگیری از شیوع کرونا

💠 پلمپ مرکز دندانسازی فاقد مجوز مورخ

💠 انجام بازدید منظم از مطب‌ها و مراکز خصوصی در ایام نوروز

💠 انجام هماهنگی لازم جهت تزریق واکسن جهت پرسنل در ایام تعطیلات

💠 انجام بازدید منظم و مستمر از آزمایشگاههای سطح شهر و بیمارستان

💠 فعال بودن درمانگاه و کلینیک ویژه تا ۲۷ اسفند و شروع به کار و فعالیت مجدد از مورخ ۷ فروردین ۱۴۰۰

💠 هماهنگی جهت حضور و پوشش مناسب متخصصین در ایام طرح سلامت نوروزی

💠 اطلاع رسانی روزانه به دبیرخانه طرح سلامت نوروزی در خصوص حوادث خاص، نزاع و بستری موارد کووید...

💠 تشکیل کمیته بحران برای طرح سلامت نوروزی در سطح بیمارستان

💠 برنامه ریزی در سطح بیمارستان جهت بازدید سوپروایزرین و مسئولین بخش‌ها از کلیه بخش‌های سرپایی و بستری بیمارستان از نظر چیدمان نیروی انسانی(تعداد، تجربه کاری و کیفیت خدمات)، صحت و سلامت تجهیزات پزشکی، وجود دارو و لوازم مصرفی، بررسی فرایند ارائه خدمات به بیماران، بررسی وضعیت تاسیسات بخش های درمانی

💠 تهیه و ارائه لیست اسامی و شماره تلفن سوپروایزرین و سرپرستاران و برنامه حضور آنها به دبیر خانه طرح سلامت نوروزی

💠 برگزاری دوره‌های آموزشی تریاژ و برخورد با بیماران مراجعه کننده به اورژانس با توجه به حضور نیروی سایر بخش‌ها در ایام تعطیلات در بخش اورژانس توسط سوپروایزر آموزشی

💠 تهیه لیست کادر پرستاری آنکال جهت حضور در مواقع بحران در ایام نوروز توسط مدیر پرستاری بیمارستان

💠 نظارت سوپروایزر بالینی بر ویزیت روزانه، تعیین تکلیف سریع بیماران، برنامه آنکالی پزشکان و سایر گروه‌ها/پاراکلینیک، پشتیبانی، بیمه و مددکاری و گزارش موارد خاص در اسرع وقت

💠 تکمیل داده‌های فرم‌ها و سامانه طبق زمان مقرر و ارائه گزارش مورد نیاز از طریق سوپروایزر بالینی به سامانه mcmc و پورتال معاونت درمان

💠 بررسی به ۲ مورد شکایت ثبت شده در سامانه ۱۹۰

👈 آمار تعداد خدمات ارائه شده؛

- مصدومان تصادفی منتقل شده توسط اورژانس: ۳۱ مورد

- بیماران غیر تصادفی منتقل شده توسط اورژانس: ۷۴ مورد

- تعداد بیماران قلبی منتقل شده توسط اورژانس: ۱۰ مورد

- تعداد بیماران تنفسی منتقل شده توسط اورژانس: ۱۰ مورد

- تعداد درمان در محل تصادفی: ۲ مورد

- تعداد درمان در محل غیر تصادفی : ۲۲ مورد

- تعداد فوتی تصادفی : صفر

- تعداد کل مراجعین بیمارستان: ۲۶۶۳۴ نفر

- تعداد مراجعین اورژانس بیمارستان: ۸۴۰۱ نفر

- مجموع ویزیت متخصص و عمومی:۱۰۳۶۳ نفر

- تعداد کل بستری بیمارستان: ۳۶۳ نفر

- تعداد بستری در بخش‌های ویژه: ۴۱نفر

- تعداد بستری در بخش‌های عادی: ۳۲۲ نفر

- تعداد اعمال جراحی اورژانسی: ۳۸مورد

- تعداد اعمال جراحی غیر اورژانسی: ۶۶ مورد

- تعداد احیای قلبی ریوی موفق ۷مورد

- تعداد اعزام بین بیمارستانی: ۲۷مورد

- تعداد موالید: ۵۷ نوزاد (طبیعی ۳۷ - سزارین ۲۰)

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد