🌸🌸 شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن 🌸🌸

🔹حلول ماه مبارک رمضان، ماه خوبی‌ها، ماه عبودیت و غفران، ماه نزول قرآن کریم و گشایش درهای رحمت الهی مبارک‌باد

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد