🔰 خانم دکتر سمائی معاون درمان دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد خبر داد؛

◀️ افزایش ظرفیت ۲۰ تخت به تخت‌های بیمارستان قائم(عج)

🔺 با توجه به سیر صعودی بیماران بستری و امکان نیاز، عصر امروز با تلاش پرسنل ستاد معاونت درمان و بیمارستان، بخش اداری بیمارستان حضرت قائم(عج) به مکان اداری قدیم منتقل شد و با این جابجایی و تجهیز این مکان، ۲۰ تخت به ظرفیت تخت‌های بیمارستان افزوده شد.