💐 سالروز شهادت استاد شهید مرتضی مطهری و روز معلم بر اساتید محترم دانشکده علوم پزشکی اسدآباد مبارک‌باد 💐

💎 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد