🌙 عید سعید فطر بر تمامی روزه داران و بندگان سالک خداوند مبارک‌باد

💢 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد