💠 بدینوسیله به اطلاع کلیه کادر پزشکی مشمول ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی می‌رساند؛

♻️ هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در روز جمعه مورخ 1400/04/25 به طور همزمان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

◀️ لذا متقاضیان ثبت نام در هیأت مدیره نظام پزشکی شهرستان اسدآباد می‌توانند از تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ لغایت ۵ خرداد ۱۴۰۰ با توجه به شرایط ذیل و در دست داشتن مدارک لازم به هیات اجرایی انتخابات شهرستان، واقع در میدان امام (ره)، دانشکده علوم پزشکی، طبقه دوم ستاد مرکزی ، اداره امور مراکز تشخیصی و درمانی معاونت درمان مراجعه و ثبت نام نمایند.

🔺 مدارک لازم جهت ثبت نام داوطلبین در هیئت مدیره‌ها:

۱- فتوکپی شناسنامه (تمام صفحات در دو نسخه)
۲- تصویر کارت ملی
۳- ۶ قطعه عکس ۴*۳
۴- تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام پزشکی که برابر اصل شده باشد.
۵- تکمیل پرسشنامه داوطلبی عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی
۶- تاییدیه ۳ سال سابقه عضویت در سازمان نظام پزشکی

🌀 ستاد اجرایی هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی شهرستان اسدآباد