و وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور و چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و چه انتخاب خبرگان ، در صحنه باشند.

(وصیت نامه امام خمینی ره)

▪️ سالروز رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) بر عموم مردم ایران تسلیت باد ▪️

🌀 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد