شنبه 24 مهر 1400 | Saturday 16 October 2021


♻️ ساختار و تشکیلات هر سازمان به دلیل نقش آن در افزایش کارایی و اثربخشی رسیدن به اهداف سازمانی، مدیریت منابع انسانی و با تأمین نیروی انسانی کافی، به کارگیری مفید و مؤثر کارکنان، تربیت مدیران کارآمد و شایسته، ارتقا جایگاه کارکنان، ارائه خدمات و وظایف سازمانی از جمله مواردی است که در صورت داشتن تشکیلات و ساختار سازمانی مناسب، معنی و مفهوم پیدا خواهد کرد.

✌️ در این بین و با توجه به استقلال دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛ ایجاد ساختار و تشکیلات مستقل یکی از اهداف و از نیازهای ضروری و اولیه به نظر می‌رسید.

◀️ به گزارش وبدا-اسدآباد، با توجه به تلاش و پیگیری‌های طاقت فرسا و وقت گیر در گروه توسعه و تحول اداری دانشکده و انجام اصلاحات فراوان و رفع مغایرت‌ها که با هماهنگی کارشناس وزارت متبوع در ۳ ماه گذشته صورت گرفت، تشکیلات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد علاوه بر تأیید وزارت متبوع در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور ثبت و به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید.

? این مهم با توجه به راهنمایی‌های ریاست دانشکده، مساعدت‌های معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی و پیگیری و تلاش‌های مستمر گروه توسعه سازمان و تحول اداری دانشکده محقق شد.