شنبه 24 مهر 1400 | Saturday 16 October 2021

با حکم دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛

سرپرست معاونت درمان منصوب شد

✍️ دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد طی حکمی "دکتر سجاد حیدری بهروز" را با حفظ سمت به عنوان "سرپرست معاونت درمان دانشکده" منصوب کرد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در حکم انتصاب دکتر سجاد حیدری آمده است؛

نظر به تعهد، حسن سوابق و شایستگی‌های فردی جنابعالی و با توجه به ادغام ریاست بیمارستان و معاونت درمان دانشکده به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی اسدآباد منصوب می گردید.

با عنایت به اهمیت حرکت مستمر و تلاش همه جانبه به منظور تحقق اهداف مندرج در نقشه تحول نظام سلامت به ارتقاء شاخص‌های درمانی از شما انتظار دارم تا با برنامه‌ریزی علمی و منطبق بر واقعیات در جهت ارتقاء امور تلاش نمایید.